Biografie

Een korte Biografie van onze Grote Meester,

Essentie van alle Toevlucht, Belichaming van Liefde en Wijsheid, Kapitein van Vrede, Wereldhealer, Lama Marco Polo, de Grote Mahasiddha Drubwang Gangchen Rinpoche Lobsang Thubten Trinley Yarphel, Boodschapper van Vrede 

 

Biografie

Lama Gangchen Rinpoche

Lama Gangchen werd geboren in West-Tibet in 1941. Op vierjarige leeftijd werd hij erkend als de reïncarnatie van een lange en ononderbroken overleveringslijn van Lama-healers en Tantrische meesters. In Tibet ontving hij de filosofische en spirituele educatie die aan gereïncarneerde lama's werd gegeven en de titels kwalificeerden hen als houders van de Tibetaans-boeddhistische traditie en healers.

In 1981 bezocht Lama Gangchen voor het eerst Europa. Van af 1982 heeft hij veel gereisd in Europa, Azië en Amerika, aldaar lezingen en mondeling overdrachten gegeven en tevens heeft hij wereldwijd vele centra opgericht.

Lama Gangchen woonde vier decennia in het Westen en ‘werkte’ onvermoeibaar aan het creëren van een wederzijdse uitwisseling tussen het Oosten en het Westen - voor het behoud van oude culturele en spirituele tradities, evenals voor humanitaire hulp aan minderbedeelden. Hij werkte als vredesboodschapper die jaarlijks duizenden kilometers reisde van het Oosten naar het Westen. Dit om zijn boodschap van innerlijke vrede en geweldloosheid en de dringend noodzakelijke waarden te verspreiden en een meer verlichte en humanistische samenleving te creëren. Hij wordt de Lama Marco Polo uit het Oosten genoemd.

In 1992 heeft hij de Lama Gangchen World Peace Foundation opgericht, een aan de Verenigde Naties gelieerde niet-gouvernementele organisatie (NGO) - ECOSOC, die zich inzet voor humanitaire diensten. De stichting heeft wereldwijd tal van brancheorganisaties.

Vanaf zijn aankomst in het Westen wijdde Lama Gangchen zijn activiteiten toe aan het bevorderen van Wereldvrede. Hij ontving talloze uitnodigingen wereldwijd om deel te nemen aan conferenties en evenementen voor interreligieuze dialoog, zorg voor het milieu, vredeseducatie, traditionele geneeswijzen, psychologie en andere gebieden.
Hij ontving talloze internationale erkenningen voor zijn werk wereldwijd.

Hij bevorderde de interreligieuze dialoog en interculturele uitwisseling voor het overwinnen van nationale, raciale en religieuze verschillen, voor internationale vriendschap en wereldwijde harmonie door middel van het voorstel voor een "United National Spiritual Forum for World Peace".

Hij ontmoette prominente persoonlijkheden zoals staatshoofden, ministers, religieuze leiders en beroemdheden, om er maar een paar te noemen: Z.H. Paus Johannes Paulus II, Moeder Teresa van Calcutta en andere Eerbiedwaardige, de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de Heer Boutros Boutros Ghali en de Heer Kofi Annan en vele andere hoogwaardigheidbekleders.

T.Y.S. Lama Gangchen is de auteur van talloze gepubliceerde boeken die met name zijn toegewijd aan spiritueel onderzoek. In het bijzonder heeft hij de NgalSo Tantric Self-Healing-beoefeningen onderricht, dat op de traditionele Vajrayana-boeddhistische methoden is gebaseerd. Dit alles om eenieder die dat wenst te helpen opnieuw contact te maken met zijn/haar innerlijke zuivere self-healing energieën en aldus innerlijke vrede te ontwikkelen en harmonie te cultiveren. Daarnaast is audio- en visueel materiaal uitgegeven om zijn boodschap van vrede middels klank- en beeldvorming te verspreiden. 

Het Albagnano Healing Meditation Centre werd de thuisbasis en het voornaamste hoofdkwartier voor Lama Gangchen zijn activiteiten.

Hij zal altijd in onze herinnering blijven vanwege zijn hartelijke openheid voor eenieder en vooral door hen die zijn hulp zochten, voor zijn onvermoeibare aandacht en advies.